HET NEPALESE VOLK ER WEER BOVENOP HELPEN EN HEN TONEN HOE ZE ZICHZELF KUNNEN HELPEN

In het nieuwe PW-hoofdkwartier in Kathmandu geeft een ervaren Pastoraal Werker les aan leerlingen over de baanbrekende methoden van de Studietechnologie.

Pastoraal Werkers verleggen de focus van onmiddellijke hulpverlening bij rampen en het redden van levens, naar het creëren van een toekomst door training te geven in vaardigheden voor het leven. De PW’s spannen zich in om de Nepalese bevolking waardevolle hulpmiddelen te geven waardoor ze hun eigen leven kunnen verbeteren.

Pastoraal Werkers nemen de volkswijsheid ter harte dat als je iemand een vis geeft, je hem voor een dag te eten geeft, maar wanneer je hem leert vissen, je hem een leven lang te eten geeft.

Vandaar dat, na hun heldhaftige werk om Nepal na de verwoestende aardbevingen van afgelopen april en mei te helpen er weer bovenop te komen, het Nepalese Pastoraal Werkers (PW) team zijn officiële hoofdkwartier in Kathmandu oprichtte – natuurlijk om te helpen, maar nog belangrijker, om anderen te laten zien hoe ze zichzelf kunnen helpen. Vanuit hun hoofdkwartier zorgen de PW’s ervoor dat de bevolking in Nepal niet alleen de vaardigheden verkrijgt om in de toekomst rampen te overleven, maar ook om de gewone uitdagingen van het dagelijks leven aan te kunnen.

Ze doen dit door middel van workshops die elke week aan honderden mensen worden gegeven. Daarbij nemen ze dan één van de 19 Scientology Tools voor het Leven Cursussen voor Pastoraal Werkers op, met praktische oefeningen om te zorgen dat elke deelnemer kan toepassen wat hij leert en het kan gebruiken om een verschil uit te maken.

Na geanalyseerd te hebben wat er in Nepal was gebeurd, waren de PW’s uitermate vastbesloten om te zorgen dat dit land er sterker uit tevoorschijn zou komen.

Na de aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter, krijgt de Nepalese bevolking oplossingen, niet alleen om er weer bovenop te komen, maar ook om kennis op te doen die ze nog niet eerder heeft gehad. Dit zijn oplossingen voor het oplossen van conflicten, het succesvol organiseren, het aanpakken van onderdrukking, het confronteren van een gevaarlijke omgeving en nog veel meer.

Tijdens het puinruimen van vernielde huizen, het uitdelen van schoon water en het organiseren van gratis gezondheidscontroles in 17 districten (noodhulp die ze niet verwaarloosden), zorgen de PW’s er tegelijkertijd voor dat de volgende generatie van Nepal sterker wordt door te werken aan hun vermogen om te leren. De PW’s bezochten tientallen scholen door heel Nepal. Ze leverden seminars over de Studietechnologie van Scientology, revolutionaire tools om de belangrijkste barrières uit de weg te ruimen die begrip en het vermogen om elk onderwerp onder de knie te krijgen in de weg staan.

Ter nagedachtenis van het feit dat het in april een jaar geleden was dat de aardbeving plaatsvond, sloten de Pastoraal Werkers zich tijdens de rouwceremoniën aan bij de plaatselijke bevolking.

Na geanalyseerd te hebben wat er in Nepal was gebeurd, waren de PW’s uitermate vastbesloten om te zorgen dat dit land er sterker uit tevoorschijn zou komen.FEITEN

PASTORAAL WERKERS
Bewijzen over de hele wereld dat er iets aan gedaan kan worden

61.199

MENSEN

werden getraind in de tools van Pastoraal Werkers, waarmee ze iedereen waar dan ook kunnen helpen.

2,8 miljoen

MENSEN

werden door een Pastoraal Werker geholpen.

258.000

KILOMETER

werd er door Pastoraal Werker Goodwill Tours afgelegd.

5 miljoen

MENSEN

werden door middel van de media met de boodschap van de Pastoraal Werkers bereikt.

988

GRATIS CURSUSSEN

zijn er op de website van de Pastoraal Werkers voltooid.WE HEBBEN JE HULP NODIG

Pastoraal Werkers staan 24 uur per dag klaar om in actie te komen bij allerlei soorten rampen. Donaties worden gebruikt voor reiskosten voor vrijwilligers en elementaire levensbehoeften voor de slachtoffers van rampen, waaronder voedsel, water, tenten en medische benodigdheden. Omdat veel PW’s ook getraind zijn in superieure organisatorische methoden, helpen ze ook andere hulpverleningswerkers zodat de operaties zo efficiënt mogelijk plaatsvinden in een chaotische omgeving.