HOE ÉÉN ARTS IN BURUNDI PW-TOOLS GEBRUIKT OM ZIJN VERARMDE LAND TE HELPEN

De “Pastoraal Werkers Afdeling van Burundi” bracht ook voorraden en hoop aan wezen in een vluchtelingenkamp.

Dr. Jacques Mpawenimana heeft zijn organisatie zonder winstoogmerk omgebouwd tot een Pastoraal Werker-kruistocht met als doel de mensen in het land waar hij woont op een hoger plan te brengen.

In 2016 gold Burundi als het minst gelukkige land ter wereld. Burundi werd geplaagd door corruptie, een zwakke infrastructuur, slechte gezondheids- en onderwijsdiensten en heeft moeten worstelen om vanuit zijn positie als één van de vijf armste landen ter wereld uit het dal te klimmen.

In een poging om de kinderen van dit wanhopige land nieuwe hoop te brengen, begonnen dr. Jacques Mpawenimana en Jean Pierre Hakizimana “Health for All”, een organisatie voor de meer dan 500.000 weeskinderen in Burundi.

Ondanks zijn humanitaire ambitie en medische kennis, besefte Mpawenimana dat hij tools miste. “We hebben een visie, maar we beschikken niet over voldoende kennis om het ‘waarom’ te begrijpen en om dingen onder ogen te zien”, zei hij.

Mpawenimana vond waar hij naar op zoek was op de Scientology Pastoraal Werkers (PW) website, en begon onmiddellijk de gratis online-cursussen te doen.

Omdat hij arts was, sprong de PW-technologie van assisten Mpawenimana natuurlijk in het oog. Scientology assisten voor ziekten en verwondingen zijn technieken die zich richten op lichamelijke problemen door iemand te helpen beter in-communicatie te komen met zijn lichaam. Al snel organiseerden Mpawenimana en Hakizimana een seminar voor 23 vrijwilligers van zijn organisatie en leerde hij hen over Scientology en assisten.

Maar de twee leiders lieten het daar niet bij. Ze deden allebei alle 19 PW online-cursussen en leerden de tools om elk aspect van het leven aan te pakken.

Veel leden van het Health for All team deden ook de online-cursussen. Pastoraal Werker Eric Barakamfitiye, die onlangs het gehele PW-trainingsprogramma voltooide, schreef na de Eerlijkheid en Integriteit cursus: “Door de bruikbare kennis die ik kreeg, ben ik persoonlijk compleet veranderd. Als ik nu in de spiegel kijk, zie ik er helderder en blijer uit. Ik ben werkelijk hier.”

Mpawenimana’s Health for All noemt zichzelf nu de Pastoraal Werkers Afdeling van Burundi. In april verzamelde het team voedsel en kleding en bezocht het een vluchtelingenkamp waar 850 mensen in ontbering leven, met weinig voedsel, kleding of medische zorg.

De Burundi PW’s deelden kleren, zout en zeep uit aan 120 volwassenen. Ze gaven riemen en andere kleding aan 50 kinderen en gaven meer dan 200 kinderen wat lekkers. De dankbare vluchtelingen vroegen het team om voor altijd bij hen te blijven. “Met de concepten van Scientology”, zei Mpawenimana, “kunnen we zeggen dat we goed bezig zijn”.KOM IN ACTIE
Duizenden uitgerust met de Tools voor het Leven

In Taiwan, leert iemand die een seminar bijwoont hoe hij iemand moet helpen die fysieke problemen heeft.

Op elke willekeurige dag zul je zien dat een Pastoraal Werker die mensen helpt die condities willen veranderen door ter plekke seminars te geven die laten zien hoe dat moet.

In de afgelopen zes maanden hebben PW’s 305 van zulke seminars over een hele verzameling vaardigheden in het leven gegeven, zoals het voorspellen van iemands gedrag, het opvoeden van kinderen, het oplossen van conflicten en goed studeren.

Seminars vinden plaats in landen als de Fiji-eilanden, Haïti, Taiwan en Kenia.

In Kenia had bijvoorbeeld de dominee van de Kerk van de Heilige Geest in een plaatselijk dorp verzocht dat PW Daniel Okello “ze de waarheid over het leven kwam toedienen”.

Dus ging Okello met een seminar over de componenten van begrip, leden van de kerk onderrichten hoe ze communicatie moesten gebruiken om affiniteit en realiteit tot stand te brengen bij het nemen van beslissingen voor de gemeente. Daarmee werden dingen verzacht die voorheen tot onplezierige situaties binnen de groep hadden geleid.WE HEBBEN JE HULP NODIG

Pastoraal Werkers staan 24 uur per dag klaar om in actie te komen bij allerlei soorten rampen. Donaties worden gebruikt voor reiskosten voor vrijwilligers en elementaire levensbehoeften voor de slachtoffers van rampen, waaronder voedsel, water, tenten en medische benodigdheden. Omdat veel PW’s ook getraind zijn in superieure organisatorische methoden, helpen ze ook andere hulpverleningswerkers zodat de operaties zo efficiënt mogelijk plaatsvinden in een chaotische omgeving.