Wie zijn de Pastoraal Werkers?

Het programma van de Pastoraal Werkers begon meer dan 30 jaar geleden. Het was een reactie op een oproep van L. Ron Hubbard, de grondlegger van Scientology.

Hij zag de normen en waarden in de samenleving sterk aftakelen en zag dat dit in een toename van drugsgebruik en criminaliteit resulteerde. Daarna schreef hij: “Wanneer iemand genoeg heeft van de misdaad, de wreedheid, het onrecht en het geweld in deze samenleving, dan kan hij er iets aan doen. Hij kan dan een Pastoraal Werker worden en kan meehelpen om het te civiliseren door het vriendelijkheid, fatsoen en liefde te schenken zodat het lijden afneemt en de samenleving weer betrouwbaar, deugdzaam, eerlijk en tolerant wordt.”

Daarom zijn Pastoraal Werkers, naast hun activiteiten in de rampenbestrijding, ook actief op lokaal niveau in hun eigen leefomgeving. Ze werken daar samen met de openbare ordediensten om het leven van de mensen om hen heen te verbeteren. Ze hebben grote gele tenten die je op braderieën en andere openbare evenementen kunt aantreffen. In de tenten worden presentaties en cursussen gegeven die iedereen mag bijwonen. 

Grote informatie displays geven het volledig scala aan hulpmiddelen weer waarmee elk denkbaar probleem kan worden opgelost. Ze laten zien hoe men probleemjongeren kan helpen; hoe men drugsverslaafden helpt bij het afkicken; hoe men spirituele verlichting kan bieden aan hen die een traumatisch ongeluk hebben meegemaakt en hoe men relatie- of conflictbemiddeling geeft.

De Pastoraal Werkers geven regelmatig voorlichting aan politie, brandweer en rampenbestrijdingsorganisaties en organiseren liefdadigheidsevenementen waarbij ze met hun gele tent van stad naar stad trekken.

Dus of ze nu in hun eigen stad actief zijn of 10.000 kilometer verderop aan de slag gaan, Pastoraal Werkers leven volgens het motto: “Er kan iets aan gedaan worden”.

Vanwege hun moed, hun toewijding en hun training zijn ze een onmisbare factor geworden bij het bestrijden van grote natuurrampen. Ze reizen de halve wereld rond om hulp te bieden aan hen die alles verloren hebben door aardbevingen, tsunami's, overstromingen of ander natuurgeweld.

Zo had je bijvoorbeeld de honderden vrijwilligers die in actie kwamen tijdens de terroristische aanslag van 11 september. Ook waren er 500 vrijwilligers die in de nasleep van de tsunami naar Zuidoost-Azië vertrokken om daar een helpende hand te bieden. Verder hielpen meer dan 900 Pastoraal Werkers de slachtoffers in Louisiana en Mississippi nadat de orkanen Katrina en Rita deze gebieden hadden verwoest.

Een actie van de Scientology Kerk en haar leden zorgde er ook voor dat er voedselpakketten en medische apparatuur naar Haïti werd gevlogen. De zending bestond uit vele vliegtuigladingen. Deze waren hard nodig nadat een aardbeving daar had toegeslagen. Daarnaast werden er honderden medici en Pastorale Werkers ingeschakeld om de Haïtianen bij te staan en ze te helpen met de wederopbouw van hun land.

Pastoraal werkers hebben ook meer dan 1000 verschillende groepen, organisaties en instanties over de gehele wereld getraind en geholpen, organisaties zoals het Rode Kruis, FEMA, de Nationale Garde, militairen, het Leger des Heils, rampenbestrijdingsinstanties, politie en brandweer van tientallen steden en dorpen en honderden andere nationale en lokale groepen en organisaties.