De invloed van Religie op de Maatschappij
De Rol van de Pastoraal Werker,
door L. Ron HubbardIn 1973 voerde L. Ron Hubbard, grondlegger van Dianetics en Scientology, een sociologisch onderzoek uit in New York en vond er een samenleving die dramatisch achteruit was gegaan vergeleken met de stad die hij zich uit het verleden herinnerde. Uit dit onderzoek was hij in staat om precies te voorspellen wat de richting was waarin de samenleving zich ontwikkelde: toenemende immoraliteit, geweld als vrijetijdsbesteding, en uiteindelijk politiek door middel van terrorisme.

Er was een manier nodig om anderen te helpen hun leven en hun toekomst op te bouwen. Om hier gehoor aan te geven stelde Hubbard plannen op voor een maatschappelijke beweging, een die deze waarden in de maatschappij terug zou brengen en zo de achteruitgang een halt zou toeroepen: het Scientology Pastoraal Werkers Programma.
 

We bevinden ons nu op een keerpunt in de geschiedenis. Onze acties van vandaag zullen beslissen of de wereld vanaf nu beter zal worden, of verder zal afglijden naar nieuwe duistere tijden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat slechte omstandigheden niet zomaar ontstaan. Het culturele verval dat we om ons heen zien, is niet zomaar toeval. Het werd veroorzaakt. Totdat men dit begrijpt zal men niet in staat zijn zichzelf te verdedigen, of zich op een doeltreffende manier met de samenleving bezig te houden.

Een samenleving is in staat duizenden jaren voort te bestaan, tenzij ze van binnenuit of van buitenaf door vijandige krachten wordt aangevallen. Wanneer zo'n aanval zich voordoet, is het primaire doelwit haar religieuze en nationale leiders, haar potentieel aan leiderschap, en het zelfrespect en de integriteit van haar burgers.

"Religie is het meest op de voorgrond tredende gemeenschapsgevoel. Jouw gemeenschapsgevoel ontstaat door middel van wederzijdse ervaringen met anderen."Waarschijnlijk is het meest bepalende punt in de aanval op een cultuur haar beleving van religie. Wanneer men in staat is de religieuze instellingen te vernietigen of te ondermijnen, kan de hele maatschappelijke structuur snel ontwricht raken of te gronde worden gericht.

Religie is het meest op de voorgrond tredende gemeenschapsgevoel. Jouw gemeenschapsgevoel ontstaat door middel van wederzijdse ervaringen met anderen. Wanneer het religieuze gemeenschapsgevoel, en daarmee werkelijk vertrouwen en integriteit, teniet worden gedaan, kun je die samenleving vergelijken met een zandkasteel, een samenleving die niet in staat is zich te verdedigen tegen de onverbiddelijke zee.

In de afgelopen honderd jaar heeft religie onophoudelijk onder vuur gelegen. Er werd je verteld dat zij "opium voor het volk" is, onwetenschappelijk en primitief; kortom dat zij een waandenkbeeld is.

Maar achter al deze aanvallen op traditionele religies lag een veel fundamenteler doelwit: de spiritualiteit van de mens, jouw inherente spirituele aard, zelfrespect en gemoedsrust. Deze zwarte propaganda kan zo succesvol zijn geweest dat je misschien niet langer denkt een spirituele aard te hebben. Ik kan je echter verzekeren dat je die wel hebt.

Je hebt in feite geen ziel, je bent je eigen ziel. Met andere woorden, je bent niet dit boek1, je ziekenfondskaart, je lichaam of je verstand. Je bent jezelf.

  1. 1.   Het Scientology Handboek dit artikel is de oorspronkelijke introductie van dit handboek.