Waarom Wij Helpen

Het laatste decennium was een van de meest turbulente ooit. Tegengestelde ideologieën, gewelddadige revoluties en een zwakke sociaal-economische structuur hebben meer dan een derde van de wereldbevolking onderworpen aan onderdrukking, armoede en wrede schendingen van mensenrechten. Terrorisme is een smet op de maatschappelijke structuur en verspreidt een mentaliteit waarin uitzinnigheid, angst en ongerustheid de boventoon voeren.

De ongerustheid stopt echter niet aan de grenzen van landen die door oorlog verscheurd worden. Ook in ons eigen land neemt de onrust toe – van drugsmisbruik, criminaliteit en verscheurde gezinnen, tot analfabetisme, werkloosheid en de stress die deze problemen met zich meebrengen. Onder deze omstandigheden dragen ambtenaren en sociale raadslieden een zware last.

Maar er zijn antwoorden beschikbaar, werkende antwoorden. Ze worden aangeboden door Pastoraal Werkers, waar en wanneer ze maar nodig zijn en met opmerkelijke resultaten. Deze oplossingen komen uit het grotere werk van de technologie van Scientology en zijn bedoeld voor mensen van alle geloofsovertuigingen.

Er zijn in het totaal meer dan 200.000 Pastoraal Werkers. Ze bevinden zich op ieder continent en werken samen met ambtenaren, hulpverleners en burgers om orde te scheppen en hulp te bieden, ongeacht de situatie.

Gedreven door het doel om er echt iets aan te doen, trekken Pastoraal Werkers erop uit met Cavalcades en bieden zo wereldwijd hulp aan in vele steden en dorpen. Ze bezoeken iedere maand een andere stad en bereiken daarmee duizenden mensen.

In hun vertrouwde gele tenten kan iedereen persoonlijke hulp ontvangen voor zijn problemen.

Naast hun dagelijkse activiteiten zijn de Pastoraal Werkers vaak als een van de eerste ter plaatse wanneer het noodlot toeslaat. Door hun training weten ze hoe ze op dergelijke noodtoestanden moeten reageren. Ze doen er dan ook alles aan om direct het leed te verzachten en snel de orde te herstellen. Daarnaast is de technologie die ze toepassen zo eenvoudig en effectief, dat ze anderen er snel in kunnen opleiden. Zo kunnen andere mensen ook actief worden in de hulpverlening.

Door hun organisatorisch vermogen en hun bekwaamheid om orde te scheppen en omdat ze aan zowel slachtoffers als hulpverleners hulp bieden, hebben zich inmiddels duizenden mensen bij hen aangesloten. Tegenwoordig is het dan ook één van de grootste onafhankelijke hulporganisaties ter wereld.

Het is inmiddels een wereldwijde beweging die noodhulp biedt bij de catastrofes die nooit de krantenkoppen halen, zoals bij zorgelijke situaties in het gezin, in de klas, bij bedrijven of op lokaal niveau. Ze zijn 24 uur per dag te vinden op de Pastoraal Werkers Hotline.

Iedereen kan een Pastoraal Werker worden door de eenvoudige technieken uit Het Scientology Handboek te leren. Religie of geloof maakt niet uit, zolang men maar wilt meehelpen. Toegerust met deze hulpmiddelen kan een Pastoraal Werker aan een betere wereld bouwen door orde, vriendelijkheid en waardigheid te tonen waar dat maar nodig is.