"De invloed van religie op de maatschappij"
door L. Ron Hubbard
(vervolg)

Overtuig een mens ervan dat hij een dier is, dat zijn eigen waardigheid en zelfrespect bedrog zijn, dat er niets "hogers" is om naar te streven, zelfs geen grotere persoonlijke bekwaamheid om te bereiken, en dan zul je een slaaf hebben. Laat een mens weten dat hij zichzelf is, een spiritueel wezen dat in staat is te kiezen en het recht heeft naar grotere wijsheid te streven, en je hebt deze mens op weg geholpen naar een hogere staat van zijn.

Natuurlijk gaan deze aanvallen op religie direct in tegen het traditionele streven van de mens naar spirituele ontwikkeling en een ethische levenswijze.

"Laat een mens weten dat hij zichzelf is, een spiritueel wezen dat in staat is te kiezen en het recht heeft naar grotere wijsheid te streven, en je hebt deze mens op weg geholpen naar een hogere staat van zijn."Duizenden jaren heeft de mens op aarde zijn eigen spiritualiteit gehandhaafd en spirituele verlichting beschouwd als de ultieme wijsheid.

Religie werd ook aangevallen onder het motto dat zij primitief was. Als men te veel primitieve culturen bestudeert dan kan men ertoe komen te denken dat religie primitief is omdat zij bij deze culturen een zo dominante positie inneemt, en dat "moderne" culturen beter af zouden zijn zonder haar. De waarheid is dat religie als beschavende kracht juist het meest noodzakelijk is op het moment dat de mens enorme machtsmiddelen in handen heeft, terwijl het hem mogelijk is gaan ontbreken aan de sociale vermogens waar men in religies de nadruk op legt.

De grote religieuze beschavende krachten uit het verleden, het boeddhisme, het judaïsme, het christelijke geloof en andere, hebben alle de nadruk gelegd op het onderscheid tussen goed en kwaad, en hogere ethische normen en waarden.

Het teruglopen van het kerkbezoek in de Verenigde Staten viel samen met de toename van pornografie en algemene immoraliteit. Tegelijkertijd was er een toename van criminaliteit te zien, die een stijging van het aantal politieagenten tot gevolg had, echter zonder dat de morele ontwrichting van de maatschappij hiermee tot staan werd gebracht.

Wanneer er in de samenleving geen religieuze invloed is, of wanneer die wegvalt, dan draagt de staat de totale last van de maatschappelijke normen en waarden, misdaad en intolerantie. De staat moet dan terugvallen op strafmaatregelen en politie. Maar dit heeft weinig succes, want als zedelijk besef, integriteit en zelfrespect al niet van nature in iemand aanwezig zijn, zal het opleggen ervan weinig succes hebben. Ze kunnen alleen tot stand komen door spiritueel bewustzijn en het doordrongen worden van de spirituele waarde van deze eigenschappen. Er zou meer rede en een grotere emotionele motivatie moeten bestaan om ethisch te zijn, dan bedreiging met disciplinaire maatregelen.

Als een cultuur geheel weggevallen is van het streven naar spiritualiteit, tot materialisme, moet men beginnen met aan te tonen dat eenieder een ziel is en geen materialistisch beest. Door zich bewust te worden van zijn eigen religieuze aard kan de individuele mens weer terugkeren naar een bewustwording van God en kan hij meer zichzelf worden.