"De invloed van religie op de maatschappij"
door L. Ron Hubbard
(vervolg)

Als men ergens aanmerkingen op heeft, dan houdt dat natuurlijk in dat men er iets aan wil doen, als men dat zou kunnen. Als men genoeg heeft van de criminaliteit, de wreedheid, het onrecht en het geweld in deze maatschappij dan kan men daar iets aan doen. Men kan PASTORAAL WERKER worden en helpen de maatschappij beschaving te brengen: besef van goed en kwaad, vriendelijkheid en liefde, en vrijheid van lijden, door die maatschappij geleidelijk te doordringen van vertrouwen, fatsoen, eerlijkheid en tolerantie.

Kort gezegd geeft de Pastoraal Werker invulling aan de definitie van religie in deze steeds cynischer en hopelozer wordende wereld.

Laten we opnieuw naar de definitie van religie kijken.

"Om goed voort te bestaan dient een maatschappij over minstens evenveel Pastoraal Werkers te beschikken als over politieagenten."Kort gezegd, religie kan worden gedefinieerd als geloof in spirituele wezens. In bredere zin kan religie worden gedefinieerd als een systeem van geloofsovertuigingen en praktijken met behulp waarvan een groep mensen omgaat met de wezenlijke problemen van het menselijk leven. De kwaliteit van het religieus-zijn houdt twee dingen in: ten eerste, het geloof dat kwaad, pijn, verwarringen en onrechtvaardigheid fundamentele feiten van het bestaan zijn; en ten tweede, een serie gebruiken en bijbehorende heilige overtuigingen die uitdrukking geven aan de overtuiging dat de mens uiteindelijk gered kan worden van deze facetten van het leven.

Een Pastoraal Werker is dus iemand die zijn medemens op vrijwillige basis helpt, door aan het leven van anderen weer een doel, waarheid en spirituele waarden terug te geven.

Een Pastoraal Werker sluit zijn ogen niet voor de pijn, kwaadaardigheid en het onrecht in het bestaan. Integendeel, hij is getraind om deze dingen aan te pakken en om anderen te helpen hun lasten te verlichten en nieuwe persoonlijke kracht te bereiken.

Hoe brengt een Pastoraal Werker deze wonderen tot stand? Het komt erop neer dat hij de technologie van Scientology gebruikt om de omstandigheden ten goede te veranderen, voor zichzelf, zijn familie, de groepen waartoe hij behoort, zijn vrienden en relaties, en de mensheid.

Om goed voort te bestaan dient een maatschappij over minstens evenveel Pastoraal Werkers te beschikken als over politieagenten. Een maatschappij krijgt datgene waar zij zich op richt. Door zich op spirituele waarden te richten in plaats van op criminaliteit, kan voor de mensheid een nieuwe dag aanbreken.