Scientology rampenbestrijding: hulp aan slachtoffers in dorpen die door tornado’s van afgelopen week werden verwoest

MAYFIELD, KENTUCKY, VS
20 december 2021

Het hoofdkwartier van de Scientology Volunteer Ministers in Los Angeles spoort getrainde Volunteer Ministers aan om te reageren op een van de meest verwoestende tornado-uitbraken in de geschiedenis van de VS. Hele dorpen werden bijna van de kaart geveegd, waardoor duizenden mensen dakloos werden.

Een U‑Haul-verhuiswagen met 100 generatoren, kacheltjes en propaantanks stopte naast de helder gele tent op de hoek van 8th en Walnut in Mayfield, Kentucky. Volunteer Ministers hielpen met het uitladen van de kostbare inhoud van de vrachtwagen. Naast de 2900 warme maaltijden die de vrijwilligers uitdeelden, vond elk apparaat die dag ook een thuis.

Een vrachtwagen vol met generatoren en kacheltjes stopte bij de tent om hulp te vragen om ze in handen te krijgen van diegenen die ze nodig hadden.

Volunteer Ministers (VM’s) kwamen van de Scientology Kerken in Nashville, Tennessee, Cincinnati, Ohio en Twin Cities, Minnesota. En op zaterdag arriveerden er in Mayfield VM’s uit Austin, Texas, met 4000 gedoneerde artikelen.

Volunteer Ministers hielpen met het uitladen van de vrachtwagen en zorgden ervoor dat de waardevolle geschenken erin in handen van gezinnen kwamen.

Joava Good uit Draper, Utah, kwam van de Scientology Kerk in Salt Lake City. Good, die de Scientology Kerk en VOAD (National Voluntary Organizations Active in Disaster) vertegenwoordigt, is sinds 1978 een actieve Volunteer Minister die op rampen reageert.

Een onderbreking in de bijna aanhoudende regen geeft Scientology Volunteer Ministers die hulp verlenen in Mayfield, Kentucky, even de tijd om zeildoek over een dak te spannen dat beschadigd maar niet volledig kapot was.

De regen die de tornado-uitbraak bracht, bleef het grootste deel van de afgelopen week aanhouden. Om iedereen op te beuren, besloot Good om voor iedereen warme koffie en chocolademelk te maken. Toen ze bij de kassa in Walmart kwam om twee koffiemachines, 6 kilo koffie en warme chocolademelk te betalen, betaalde Walmart zelf de rekening.

“Zo is het al sinds we zijn aangekomen”, zegt ze. “De vrijgevigheid en de hulp waar geen einde aan lijkt te komen, is hartverwarmend.”

Een van de Volunteer Ministers hielp een vrouw die totaal ontredderd was omdat het dorp waar ze al dertig jaar had gewoond, zojuist was verwoest. Met behulp van een eenvoudige Scientology assist, een techniek die door de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, werd ontwikkeld om leed te verlichten door de emotionele en spirituele factoren van stress en trauma te adresseren, kon hij haar al in een paar minuten weer laten lachen.

De helder gele tent in Mayfield, Kentucky, waar Scientology Volunteer Ministers levensmiddelen en hulpgoederen, warme koffie en chocolademelk uitdelen en waar ze de activiteiten van hun rampenbestrijding coördineren.

Op verzoek van een pastoor wiens kerk door de tornado was verwoest, ruimden VM’s de tuin rond de kerk op, zodat hij er tenten kon opzetten voor parochianen die onderdak nodig hadden. En telkens als de regen even ophield, trokken vrijwilligers eropuit om zeildoek op daken te leggen die beschadigd maar niet volledig kapot waren.

Naast hun werk in Mayfield, Kentucky, het dorp dat het hardst door de uitbraak getroffen werd, hielpen Volunteer Ministers ook honderd kilometer verderop in Dawson Springs en Bowling Green.

Getrainde Volunteer Ministers die aan de rampenbestrijding willen meedoen, kunnen contact opnemen met de Volunteer Minister-hotline op +1 800 HELP‑4‑YU of +1 323 960 1949.

Het Volunteer Ministers-programma van de Scientology Kerk is een religieuze maatschappelijke dienstverlening die halverwege de jaren 1970 door de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, werd opgezet.

Volunteer Ministers helpen bij het schoonmaken van de tuin rond een door de tornado verwoeste kerk. Daardoor kon de pastoor er tenten opzetten en een veilige plek bieden aan parochianen die hun huis verloren waren.

De missie van een Volunteer Minister is “iemand die zijn medemens op vrijwillige basis helpt door aan het leven van anderen weer een doel, waarheid en spirituele waarden te geven”. Hun credo: “Een Volunteer Minister sluit zijn ogen niet voor de pijn, het kwaad en de onrechtvaardigheid van het bestaan. Integendeel, hij is erin getraind om met deze dingen om te gaan en anderen te helpen verlichting hiervan te bereiken alsook nieuwe persoonlijke kracht.”