SAMENWERKING OM HULP TE BIEDEN IN DE NASLEEP VAN EEN RAMP IN DALLAS

PW’s ruimen puin en brengen bezittingen in veiligheid bij een aantal van de meer dan 1200 huizen die door tornado’s werden vernietigd.

Pastoraal Werkers en anderen bundelen de krachten en komen in actie bij de ergste ramp sinds vijftig jaar die Dallas en omgeving trof.

De dag na Kerstmis raasden er negen tornado’s door de stadjes Garland en Rowlett in Texas.

Auto’s waaiden van bruggen af, meer dan 1200 huizen werden beschadigd of verwoest en meer dan 10 mensen lieten het leven in de ergste ramp die Dallas en omgeving in meer dan 50 jaar heeft getroffen. Op de schaal die wordt gebruikt om de intensiteit van tornado’s te bepalen, kwamen deze op de tweede plaats na de zwaarste tornado’s die de mens gekend heeft.

In korte tijd kwamen er negen Pastoraal Werkers (PW’s) uit Dallas bijeen om hulp te gaan bieden. Ze schreven zich in bij het Voluntary Organizations Active in Disaster Centrum, waar ze werden toegewezen aan een van de ergst getroffen gebieden in de stad Garland.

Spoedig daarna ontmoetten de PW’s dominee Jose Ortega van de Hulpverleningsdiensten van de National Association of Christian Churches (NACC), een 20 jaar lange veteraan op het gebied van noodhulp.

Dominee Ortega en de Pastoraal Werkers werden onmiddellijk partners in de hulpactie. Ze zetten een grote PW-tent op vlakbij de straat naast Central Park Church of God van Garland, vanwaaruit ze vrijwilligers, donaties en de distributie coördineerden.

Dominee Ortega en de Pastoraal Werkers zetten vervolgens een leveringspunt op in de First Christian Church in Rowlett, die strategisch is gelegen op de kruising van twee belangrijke wegen tussen zwaar beschadigde buurten. Daar zetten ze een tweede PW-tent op, die duidelijk afstak tegen de puinhopen vanwege de felgele kleur waardoor iedereen in de omgeving kon zien dat dit de plek was waar ze voor hulp konden komen. Dominee Ortega en het PW-team regelden zelfs dat het Beckley Dream Center in West-Virginia (een organisatie zonder winstoogmerk) een vrachtwagen met voedsel stuurde, om bij te dragen aan de hulpverlening. Ze moesten zo’n 1700 kilometer rijden.

“Vanaf de vroege ochtend tot na zonsondergang in de bittere kou, waren jullie constant beschikbaar en vriendelijk bereid om te helpen met alles wat er nodig was.”

Honderden inwoners kwamen naar de tent voor voedsel, voorraden, zeildoek, gereedschap en emmers, maar ook voor informatie en coördinatie om de verwarring in de nasleep van de ramp te laten afnemen. Donaties kwamen daar ook in een gestage stroom binnen. Deze werden prompt gedistribueerd aan gezinnen in het getroffen gebied.

Al spoedig sloten andere overheidsdiensten zich bij de PW’s aan, waaronder ook een reddingsgroep voor huisdieren, die voedsel voor dieren uitdeelde en informatie over waar gezinnen hun katten en honden konden herbergen, terwijl ze zelf weer op adem konden komen. Dit was nodig omdat in veel hotels waar overlevenden logeerden, huisdieren verboden waren.

Intussen bleef het PW-team bij de Eerste Christelijke Kerk in Rowlett helpen bij de ontvangst en het uitdelen van vrachtwagenladingen aan schenkingen – voedsel, kleding, water en andere benodigdheden – om die zo snel mogelijk aan de gezinnen uit te kunnen delen. Toen de hulpverlening overschakelde op de herstelfase op lange termijn, bleven de PW’s en namen ze taken op zich die anders tussen de wal en het schip zouden zijn gevallen, aangezien andere organisaties al hadden ingepakt en waren vertrokken.

De PW’s organiseerden vrijwilligers en werkten met hen samen om het puin te ruimen, de buurten schoon te maken, bezittingen te redden en huizen weer op te bouwen.

“Jullie persoonlijke inzet en onvermoeibare hulpverlening zijn voorbeeldig”, schreef Anthony Massey van de Central Park Church of God in zijn brief waarin hij het werk van de Pastoraal Werkers bevestigde. “Vanaf de vroege ochtend tot na zonsondergang in de bittere kou, waren jullie constant beschikbaar en vriendelijk bereid om te helpen met alles wat er nodig was.”

Al met al zijn er 2470 mensen die zich in het hart van de ramp bevonden, geholpen door de hulpverlening van de Pastoraal Werkers. Ook werd de grondslag gelegd voor verscheidene nieuwe samenwerkingsverbanden, waardoor er in de toekomst nog meer hulp aan duizenden mensen kan worden geboden.WE HEBBEN JE HULP NODIG

Pastoraal Werkers staan 24 uur per dag klaar om in actie te komen bij allerlei soorten rampen. Donaties worden gebruikt voor reiskosten voor vrijwilligers en elementaire levensbehoeften voor de slachtoffers van rampen, waaronder voedsel, water, tenten en medische benodigdheden. Omdat veel PW’s ook getraind zijn in superieure organisatorische methoden, helpen ze ook andere hulpverleningswerkers zodat de operaties zo efficiënt mogelijk plaatsvinden in een chaotische omgeving.