MEXICO VINDT VERLICHTING MET ECHTE HULP VAN ONVERMOEIBARE PASTORAAL WERKERS

Opsporings- en reddingsteams, waaronder de partners van de Scientology Pastoraal Werkers, Los Topos, ter plekke na de aardbeving, op zoek naar overlevenden.

Pastoraal Werkers met het motto “Er kan iets aan gedaan worden”, beantwoorden de oproep door hoop en bijstand te verlenen aan mensen in nood na een aardbeving met een kracht van 7,1 in Mexico-stad.

Op de 32e verjaardag van de aardbeving van 1985 in Mexico die 10.000 levens opeiste – en een paar uur na de ceremonie ter nagedachtenis daaraan – sloeg de natuur op diezelfde septemberdag opnieuw toe met een aardbeving met een kracht van 7,1.

De aardbeving met het centrum ongeveer 75 kilometer buiten Mexico-stad, doodde 361 mensen, verwondde 6000 mensen en vernietigde gebouwen in heel Centraal Mexico. Het verhaal gaat over de levens die werden gered door de dappere en onbaatzuchtige helden die er iets aan deden.

Direct na de aardbeving beantwoordden honderden Scientology Pastoraal Werkers (PW’s) de oproep. Ze werkten samen met hun partners, het legendarische opsporings- en reddingsteam Los Topos, (wat in het Spaans “De Mollen” betekent). Los Topos, die experts zijn in het doorzoeken van puin en het redden van mensen die daaronder gevangen zitten, staan bekend onder mannen, vrouwen en kinderen van Japan tot Zuid-Amerika, die hen bedanken voor het redden van hun leven.

Paulina Gomez is er één van. Twee dagen na de aardbeving in Mexico, na 36 uur lang continu werken, haalden Los Topos haar onder de overblijfselen van de Enrique Rebsamen school vandaan. In de daarop volgende dagen redden Los Topos nog eens 40 van dergelijke bedolven slachtoffers.

De Scientology kerk Mexico werd al snel het hoofdkwartier van Los Topos en anderen die reageerden op de ramp. Daar ontvingen, organiseerden en distribueerden PW’s zo’n 96 ton aan gedoneerde goederen, waarbij vermoeide hulpverleners tussen hun 8,5 uur durende slopende fysieke werktijd af en toe hun slaap konden inhalen.

Fleurige gele tenten begonnen overal in Mexico-stad op te duiken, plekken waar iedereen water, voedsel, medische voorraden, luiers en babyvoeding kon vinden. Daar vonden ze ook een geduldig oor of verkwikkende assisten – technieken die de grondlegger van Scientology L. Ron Hubbard heeft ontwikkeld om het herstel van stress en trauma te helpen bespoedigen. Terwijl honderden burgers in heel Mexico-stad zich aansloten bij de PW’s, gele T-shirts aandeden en hun motto overnamen, waren assisten een van de eerste hulpmiddelen die ze leerden om de overlevenden te helpen.

Vanwege het nieuws over ineengestorte scholen en bedolven leerlingen, waren veel kinderen bang om terug te keren naar school, waarop PW’s seminars en assisten gaven aan honderden mensen om ze uit hun shock vandaan te halen en hun angsten te boven te komen. Dat werkte, en de leerlingen voelden zich veilig genoeg om terug te keren naar school.

PW’s trainden en gaven seminars en assisten aan meer dan 10.000 mensen en hielpen meer dan 140.000 mensen met noodhulp in de weken daarop. En hoewel 19 september altijd herinnerd zal worden als de dag waarop niet één, maar twee aardbevingen Mexico tot in haar kern door elkaar schudden, zal die ook herinnerd worden als de tijd dat het de inwoners bijeenbracht met PW-technologie om levens te redden en het land weer op te bouwen.Pastoraal Werkers laden een vliegtuig in met goederen voor Porto Rico.

ONDERNEEM ACTIE
Help ons in tijden van nood

De Scientology Pastoraal Werkers staan over de hele wereld bekend als een van de particuliere hulporganisaties die als eerste arriveert op de plaats van de ramp, en als laatste vertrekt. Dat vereist een netwerk van getrainde en paraat staande Pastoraal Werkers die kunnen reageren in tijden van nood.

Als je deel wilt uitmaken van dit netwerk, doe dan de gratis Scientology Pastoraal Werkers online cursussen op www.volunteerministers.org, in het bijzonder de cursussen Assisten voor Ziekten en Verwondingen, Oplossingen voor een Gevaarlijke Omgeving en Communicatie.

Deze cursussen zullen je de fundamentele technologie geven die je nodig hebt om een vliegende start te maken als een ramp zich voordoet. Zelfs als je geen ervaring hebt in noodhulp bij rampen, zul je ter plekke verder getraind worden en zul je nog meer vertrouwen krijgen in het helpen van anderen. Laat ons weten dat je deel wilt uitmaken van onze Noodhulporganisatie door contact met ons op te nemen zodat we je kunnen toevoegen aan ons e-mail-waarschuwingssysteem en contact met je kunnen opnemen wanneer er PW’s nodig zijn.MAAK HULP MOGELIJK

Pastoraal Werkers zijn over de hele wereld 24 uur per dag oproepbaar om op elke ramp te reageren. Jouw bijdrage zal reiskosten van vrijwilligers financieren, alsmede voedsel, water, tenten en medische voorzieningen voor slachtoffers van rampen.