SEMINARS OP LOCATIE DOOR PASTORAAL WERKERS: WORDEN OVERAL VERZOCHT EN OVERAL GELEVERD

Pastoraal Werker, Daniel Okello, levert op verzoek, een seminar op locatie over ‘Integriteit en Eerlijkheid’ aan gevangenen van de Homa Bay gevangenis in Kenia.

Iedereen kan via www.pastoraalwerkers.org een gratis seminar op locatie aanvragen, die door een Pastoraal Werker wordt gegeven en zo oplossingen krijgen voor problemen in het leven.

Iedereen kan vragen of een Pastoraal Werker komt om een live seminar op locatie te geven en zowat “iedereen” doet dat ook. Uiteenlopende organisaties uit verschillende landen over de hele wereld vragen de seminars aan. De onderwerpen die behandeld worden lopen uiteen van analfabetisme tot drugsmisbruik en van gebroken huwelijken tot oneerlijkheid.

Zo verzocht iemand die geboren en getogen was in Paramaribo, Suriname, om een seminar over de Technologie van Studeren in een plaatselijke school. Vier PW’s reisden naar zijn land om het te leveren.

Scholieren in de leeftijd van 14–20, druppelen het klaslokaal binnen, verlegen en verre van enthousiast. Uit een enquête bleek dat 75 procent van hen geen doel had waarom ze zouden studeren. Ze studeerden omdat ze het moesten. En iedereen dacht dat er ontelbare hinderpalen waren om dingen te kunnen begrijpen. Toen ze over de drie studiebarrières leerden, waren ze verbaasd. Ze werden enthousiast en zelfs de “clown” van de klas begon mee te doen.

“Nu begrijp ik waarom ik hoofdpijn heb als ik leer”, zei een scholier. Een ander zei, “Ik heb er echt van genoten. Ik leerde hoe ik anderen kan helpen, hoe ik iets kan leren en bestuderen en wat ik later in het leven kan worden.”

Aan de andere kant van de wereld, verzocht de reclasseringsdirecteur van het district van Homa Bay, Kenia, om een seminar op locatie over ‘Integriteit en Eerlijkheid’ voor zijn reclasseringsambtenaren om ze weerbaar te maken tegen omkoping en corruptie. Ambtenaren reisden zo’n drie uur om het seminar bij te wonen.

“Wij geloven en vertrouwen dat wanneer we ons de kennis over ‘Integriteit en Eerlijkheid’ eigen maken, we onze wereld kunnen veranderen en zo een betere plek kunnen maken om te wonen.”

Eén van hen was zo onder de indruk dat hij de gevangenisdirecteur van Homa Bay waarschuwde. Die verzocht diezelfde dag om een eigen seminar voor bewakers en ambtenaren in de gevangenis. Dat seminar werd zo goed ontvangen dat er onmiddellijk werd verzocht om hetzelfde seminar aan de gevangenen zelf te geven.

“Het seminar gaf ons een praktisch begrip van hoe individuen hun eigen leven door oneerlijkheid te gronde kunnen richten”, zei de reclasseringsdirecteur van het district. “Wij geloven en vertrouwen dat wanneer we ons de kennis over ‘Integriteit en Eerlijkheid’ eigen maken, we onze wereld kunnen veranderen en zo een betere plek kunnen maken om te wonen.”

En zo gaat het maar door met seminars over de hele wereld.FEITEN

HULP GELEVERD
Natuurrampen maken geen onderscheid in wie het slachtoffer is. Dit zijn de cijfers.

81%

VAN DE AMERIKANEN

werd in één jaar tijd met ten minste één natuurramp of extreme weersomstandigheid geconfronteerd.

22.773

DODEN

door natuurrampen of extreme weersomstandigheden in één jaar.

€ 56

MILJARD

ECONOMISCHE SCHADE
door natuurrampen in één jaar.

€ 0.9

BILJOEN

ECONOMISCH VERLIES
door alle natuurrampen sinds 1990.

Meer dan 280

RAMPEN

waarop Pastoraal Werkers hebben gereageerd sinds 2001.DONEER

Pastoraal Werkers zijn over de hele wereld 24 uur per dag oproepbaar om op elke ramp te reageren. Jouw bijdrage zal reiskosten van vrijwilligers financieren, alsmede voedsel, water, tenten en medische voorzieningen voor slachtoffers van rampen.