EEN THUIS VOOR PASTORAAL WERKERS IN HAÏTI

Na de grootse opening repareren Haïtiaanse Pastoraal Werkers een nabijgelegen straat.

Haïtiaanse PW’s hebben nu hun eigen permanente centrum van waaruit ze kunnen expanderen.

In het laatste nummer, zag je Pastoraal Werkers in Haïti aan het werk, die het land na de verwoesting van orkaan Matthew revitaliseerden en weer opbouwden. De ervaren PW’s uit de VS en Europa die na de orkaan hadden geholpen, waren inmiddels al weer naar huis teruggekeerd. Ze lieten echter een kern van Haïtiaanse PW’s achter, die getraind waren in de PW-technologie van assisten en daarin ervaring hadden opgedaan. Deze zetten hun erfenis van hulp voort.

Om te zorgen dat het PW-programma voor altijd in Haïti aanwezig blijft, openden Haïtiaanse PW’s een nieuw PW-hoofdkwartier voor Haïti. Tijdens hun grootse opening verwelkomden ze ongeveer 80 mensen in het nieuwe thuis van de PW’s in Carrefour. Het is in een kerk die door een plaatselijke bisschop is geschonken. Dit gebouw is nu het centrum voor alle Haïtiaanse PW-activiteiten in het hele land.

Na de opening, verspilden de PW’s geen enkele tijd om weer aan het werk te gaan. Ze namen de leiding over een schoonmaakactie rond hun hoofdkwartier. Ze repareerden onder andere een beschadigde weg wat er vervolgens toe leidde dat ambtenaren besloten de weg volledig te bestraten. Daarna, toen de monsterachtige orkaan Irma met een categorie 4 storm, op Haïti dreigde los te beuken, bereidden de Haïtiaanse PW’s hun teams voor op de volgende ramp.

Nog niet zo lang geleden gaven Haïtiaanse PW’s twee seminars op locatie, waarbij ze meer dan 450 leerlingen over L. Ron Hubbards Studietechnologie leerden. Ze werden daarvoor persoonlijk bedankt door de burgemeester van Plaisance.WE WILLEN echt VAN JE HOREN

In reactie op onbeheerste bosbranden in Israël, stonden Pastoraal Werkers diegenen bij die het het hardst nodig hadden – de mannen en vrouwen die de branden probeerden te blussen. Hier lees je wat ze daarover te zeggen hadden.

LOGISTIEK DIRECTEUR, BRANDWEER JERUZALEM

COMMANDANT VAN DE BRANDWEEREENHEID VAN DE LUCHTMACHT

BRANDWEERMAN

BRANDWEERMAN

BRANDWEERMANDONEER

Pastoraal Werkers zijn over de hele wereld 24 uur per dag oproepbaar om op elke ramp te reageren. Jouw bijdrage zal reiskosten van vrijwilligers financieren, alsmede voedsel, water, tenten en medische voorzieningen voor slachtoffers van rampen.