Scientology Pastoraal Werker David Dempster heeft het helpen van anderen tot zijn prioriteit gemaakt.

David Dempster in Kenia

David die zich ontfermt over een patiënt in het ziekenhuis van Port-au-Prince op Haïti
David Dempster is een Scientology Pastoraal Werker die recentelijk is teruggekeerd uit Haïti, waar hij deel uitmaakte van het team van de Scientology Kerk. David heeft een vrijwilliger hotline opgezet in Tampa Bay. Vanwege zijn ervaring als Scientology Pastoraal Werker was hem afgelopen jaar gevraagd een aantal seminars in Kenia in Afrika te geven. Dit is zijn verhaal.

"Ik kom oorspronkelijk uit Perth, een prachtige, oude zeehaven aan de oostkust van Schotland. "Ik ben al 20 jaar in de V.S. Het grootste gedeelte van deze tijd woonde ik in Los Angeles en de laatste vier jaar in Clearwater in Florida.

"Ik vind dat we elkaar allemaal zouden moeten helpen. Op een kleine schaal betekent dat dat je je vrienden en familie helpt en op grotere schaal betekent het onder andere dat je wat doet voor je buurt en voor de mensen in nood ergens anders op aarde.

"Toen ik in Clearwater aankwam, werd ik me ervan bewust dat er mensen waren die het erg zwaar hadden en die een helpende hand nodig hadden. Ik ben toen begonnen met een groep die de Tampa Bay Hotline heet. Mensen bellen om hulp te krijgen met hun huwelijk, carrière, studieproblemen, etc. We helpen hen met behulp van methodes ontwikkeld door de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard.

"Een aantal maanden geleden, eind augustus, kreeg ik een telefoontje waarin gevraagd werd of ik naar Kenia wilde gaan om daar verschillende Pastoraal Werker seminars te geven. Gretig accepteerde ik dit aanbod. Als zelfstandig computer consultant was het mogelijk om vrij te nemen van mijn werk. Ik leverde seminars op het gebied van communicatievaardigheden, de grondbeginselen van organisatie, drugpreventie en het oplossen van ruzies. Ik vertelde over Scientology assists, procedures die een persoon helpen zich te oriënteren in hun omgeving, de emotionele gesteldheid verbeteren en een persoon zich sneller laten herstellen van ongelukken, verliezen, trauma’s en ziektes.

"Kort erna keerde ik terug naar Kenia en leverde daar uitgebreide Pastoraal Werker training aan een groep scoutingleiders van de Kenya Scout Association.

"Dit jaar reisde ik af naar Haïti als deel van het rampenteam na de aardbeving.

"Er waren patiënten in de ziekenhuizen in Haïti die niet reageerden op de medische behandeling totdat zij Scientology assisten ontvingen. Door het behandelen van de spirituele en emotionele aspecten van hun trauma begonnen ze zich te herstellen.

"Mijn training als Pastoraal Werker heeft me erg geholpen om de mensen hier echt te kunnen helpen. Het is vanwege deze training en vanwege de capaciteiten van de Scientology Pastoraal Werkers dat het motto van het programma is: Er kan iets aan gedaan worden."