Scientology Pastoraal Werkers helpen Filippino's in de wederopbouw na het vernietigende tyfoonseizoen in Manila.

Pastoraal Werkers van de Scientology Missie in Manila hebben dit jaar gedurende het hele verwoestende tyfoonseizoen hulp verleend. De afgelopen twee maanden hebben vier hevige tyfoons, waarvan de laatste slechts een week geleden het land teisterde, een schade aangericht van bijna 40 miljard Fillipijnse pesos (650 miljoen euro), hebben ze 961 mensen het leven gekost en tienduizenden inwoners dakloos gemaakt.

Scientology Pastorale Werkers bieden spirituele eerste hulp aan Filippinos die door de tyfoons van dit jaar dakloos zijn geworden.
Direct toen de eerste tyfoon eind september over het land trok, trokken de stafleden en parochianen van de Manila Missie hun gele shirts aan en gingen aan de slag om spirituele hulp te verlenen, in de vorm van Scientology assisten, aan hen die in nood verkeerden. Assisten zijn technieken die ontwikkeld zijn door de Grondlegger van de Scientology Kerk, L. Ron Hubbard, en richten zich op de emotionele en spirituele aspecten van stress, trauma, ziekte en  verwonding.

De President van de Fillipijnen, Gloria Arroyo, kondigde een noodtoestand af. Er was dringend behoefte aan directe hulp. De Scientology Pastoraal Werkers gaven hier meteen gehoor aan. Ze gaven niet alleen persoonlijke hulp, maar trainden ook andere vrijwilligers en daklozen in de eenvoudige technieken van het Scientology Handboek. Hierdoor waren de mensen in staat om op het eerste gezicht onoverkomelijke barrières te overwinnen en met hun leven door te gaan.

"Scientology assisten heel eenvoudig te leren", zegt Maria Rehyer, hoofd van de Scientology Pastoraal Werkers Rampenbestrijdingsorganisatie. "Iemand kan binnen een half uur leren hoe hij zijn familie en vrienden kan helpen om van een trauma, shock of verwonding te herstellen." Mevr. Rehyer moedigt iedereen aan zich bij het team van ruim tweehonderduizend Scientology Pastoraal Werkers aan te sluiten en de website http://www.volunteerministers.org/#/courses te bezoeken, waar ze zich kunnen inschrijven op gratis online cursussen waar deze technieken kunnen worden bestudeerd.