Scientology Pastoraal Werkers uit Australië helpen de slachtoffers van de aardbeving op Sumatra – Deel 1

Scientology Pastoraal Werkers uit Australië kwamen direct na de aardbeving van 30 september in Indonesië aan. Deze aardbeving kostte aan 1000 mensen het leven en een half miljoen werden dakloos.

De Australische Scientology Pastoraal Werkers die naar Padang reisden waren rampen wel gewend. Padang ligt zo'n veertig kilometer van het epicentrum van de aardbeving die een kracht van 7,9 had. Zij waren daar vanwege hun eerdere ervaringen met rampen zoals de tsunami in India in 2004, de tornado in Yogyakarta in 2007 en de aardbeving in Java in 2007. Maar zelfs met deze ervaring was het voor hun een uitdaging om de enorme verwoesting die ze aantroffen, aan te gaan.

Hier is een verslag van hun eerste dag:

Ze begonnen in Chinatown, een wijk van Padang, zo'n 45 kilometer verwijderd van het epicentrum van de beving, die volledig in puin lag. In een tent trainden de Scientology Pastoraal Werkers artsen en verplegers in het geven van Scientology assisten, en ze gaven hen exemplaren van dit instructieboekje. Assisten zijn eenvoudige procedures die door de Grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, zijn ontwikkeld en die de mensen helpen met hun mentale en emotionele problemen ten gevolge van stress, trauma, ziekte of verwonding.

Een verpleegster zei: "Dus je kunt verlichting geven zonder medicijnen of drugs te gebruiken? Dit is wat we nodig hebben. We moeten dit allemaal weten!"

Een Chinese tempel deed dienst als onderdak voor diegenen van wie het huis was vernietigd.De Vrijwilligers spraken met het hoofd van een kliniek die zijn werkzaamheden had verplaatst naar het basketbalveld aangezien zijn kliniek ook was vernietigd.Hij kon de stroom van mensen die binnenkwamen niet bijhouden, dus schoten de Pastoraal Werkers te hulp en gingen aan de slag. Er werden massagetafels neergezet om Scientology assisten te kunnen geven, en er werden stoelen geplaatst voor de wachtenden.

Rijen mensen kregen assisten en al gauw deed het verhaal de ronde, dat assisten echt hielpen! De rijen werden alsmaar langer, dus besloten de vrijwilligers de mensen te trainen zodat ze elkaar assisten konden geven. Toen hun taak in die locatie vervuld was, verplaatsten de Scientology Pastoraal Werkers zich naar een ziekenhuis waar ze hulp konden verlenen.

Terwijl ze door de stad reden, zagen ze de beangstigende grilligheid van de aardbeving. Een gebouw van drie hoog leunde gevaarlijk over het buurhuis. Een ander gebouw leek ongeschonden te zijn, totdat ze zagen dat er een muur helemaal ontbrak. Van één huis was elke kamer van buitenaf zichtbaar, een dwarsdoorsnede van een familiehuis.

Het eerste ziekenhuis dat ze tegenkwamen, was volledig vernietigd. Ondanks de schade kon het volgende ziekenhuis dat ze tegenkwamen toch nog functioneren. Op de stoep zat een vrouw met een baby in haar armen vreselijk te huilen. Haar broer lag op sterven in het ziekenhuis omdat ze niet het geld had om voor hem bloed te kopen van de bloedbank. De Pastoraal Werkers betaalden voor het bloed – $15 om een leven te redden.

De vrijwilligers gingen de ziekenzalen in en begonnen Scientology assisten aan gewonde patiënten te geven, terwijl anderen de procedure aan de verpleegsters uitlegden en hen leerden hoe deze te geven.

Iemand wiens been volledig gevoelloos was, kreeg een assist. Na de assist was niet alleen het gevoel in zijn been teruggekomen, maar ze konden aan zijn brede glimlach zien dat de pijn in de rest van zijn lichaam was verdwenen.

Bij een andere man had het neerstortend beton ervoor gezorgd dat zijn been van zijn knie tot aan zijn voet op verschillende plaatsen was gebroken. De artsen hadden metalen pennen in zijn been geplaatst. Het bloed sijpelde door het verband heen en hij verging van de pijn. Ook hij kreeg een assist en tegen de tijd dat de assist klaar was, glimlachte hij en zei: " Ik voel me prima...ik voel me prima!"

Weer een andere man wiens lichaam verwond was, was zodanig getraumatiseerd dat hij helemaal geen reactie gaf – het leek of hij helemaal niet kon horen of spreken. De Scientology Pastoraal Werker legde in een geïmproviseerde gebarentaal uit wat ze ging doen en begon met de assist.Het leek er in het begin op dat hij er niets van merkte, maar geleidelijk aan begon hij erop te reageren en aan het eind zat hij te glimlachen.

Toen de eerste dag in Padang zijn einde naderde, ontmoetten de Scientology Pastoraal Werkers een Indonesisch team van het Rode Kruis die een extra kamer hadden geboekt waar een emmer als douche fungeerde na een lange, warme dag die ze nooit zullen vergeten.

Lees Deel II