De Scientology Kerk in San Diego organiseert een workshop over hoe voorbereid te zijn op rampen

De Scientology Kerk van San Diego organiseert een workshop als reactie op de oproep van president Obama om de gemeenschap te betrekken ter preventie van rampen.
De Scientology Kerk in San Diego organiseerde op 12 september een workshop over hoe voorbereid te zijn op rampen, in reactie op de oproep van President Obama voor "individuen, families en gemeenschappen – inclusief de zakelijke en non-profit sectors – om voorbereid te zijn op een noodtoestand". Het kantoor van de San Diego Hulpdiensten, de San Diego Dierenbescherming en de Kamer van Koophandel kwamen samen met de Pastoraal Werkers in de Scientology Kerk van San Diego aan de Parkway Drive in La Mesa. Ze werkten gezamenlijk aan een programma om de plaatselijke bevolking zich voor te laten bereiden zichzelf, hun families en huisdieren, ten tijde van een ramp te beschermen.

Lynette Hall, Hoofd van de Rampenbestrijding van de Scientology Kerk in San Diego, wees erop dat bosbranden en aardbevingen in Zuid Californië onontkoombaar zijn en dat de plaatselijke kantoren na een ramp niet kunnen voldoen aan de onmiddellijke behoeften. "Met de huidige crisishulp kan iemand 72 uur of zelfs een week zonder hulp komen te zitten, dus moeten we allemaal voorbereid zijn."

De aanwezigen op de workshop leerden de noodzakelijke voorbereidingsacties, zoals welk voedsel en water in voorraad te houden, hoe het op te slaan en wat de noodzakelijke inhoud voor een EHBO-pakket is. Bovendien leerden ze hoe om te gaan met de gevaren van een bosbrand. Ze leerden ook hoe een evacuatie op te zetten en hoe ze de familie die niet thuis is, weer bij elkaar kunnen krijgen op het moment dat de ramp dreigt uit te breken. Ze ontvingen tevens een exemplaar van het Handboek Voorbereid zijn op Rampen die door de Rampenbestrijdingsdienst van de Scientology Kerk in San Diego is opgesteld.

De workshop bevatte ook een presentatie van de Dierenbescherming over hoe je ten tijde van een noodsituatie voor je dieren kunt zorgen en hoe je ze in veiligheid brengt.

Het Hoofd van de Scientology Kerk van San Diego, David Meyer, prees de gemeenschap voor haar uitgebreide inspanningen om de plaatselijke bevolking deze o zo belangrijke informatie bij te brengen. Hij zei: "Als we met z'n allen samenwerken kunnen we het leven voor iedereen ten goede verbeteren, net zoals we dat deden tijdens de bosbranden van San Diego in 2007. Onze Grondlegger, L. Ron Hubbard, gaf de Pastoraal Werkers dit motto mee: 'Er kan iets aan gedaan worden'. We zijn blij deel uit te maken van dit fantastische programma!"