UITDAGINGEN IN HET LEVEN HET HOOFD BIEDEN IN QUEENSLAND

QUEENSLAND, AUSTRALIË
19 november 2019

Paula Neal, van de aboriginal-gemeenschap Yarrabah, Australië, vond effectieve tools voor een aantal van de moeilijkste problemen in haar gemeenschap.

Yarrabah Aboriginal Corporation for Women in Queensland, Australië, is een vrouwenhuis dat crisisonderdak biedt aan vrouwen en kinderen die ontsnappen aan huiselijk geweld. Hun focus ligt op het helpen van inheemse vrouwen.

Paula Neal (tweede van rechts), een medewerker van het vrouwvrouwenhuis (rechts) en Paula’s familie ontvangen certificaten na het voltooien van VM-training.

Toen de Operations Manager, Paula Neal, een exemplaar van de dvd Het Scientology Handboek: Tools voor het Leven in handen kreeg, een film die een inleiding geeft in de 19 Scientology Tools om de problemen in het leven te overwinnen, zag ze hoe relevant ze voor haar eigen werk waren en vroeg ze om seminars voor haar medewerkers.

De meest indrukwekkende veranderingen kwamen tijdens de workshop over Communicatie, waar de medewerkers twee aan twee communicatie­oefeningen deden die door de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, zijn ontwikkeld. Ze merkte dat hun houding en communicatie­vaardigheden verbeterden.

Paula Neal, Operations Manager van de Corporation for Women.

Eén medewerker voelde dat al het “lawaai” en de “drukte” in haar universum kalmeerde. En Paula merkte op dat ze “haar hoofd koel hield” toen anderen haar van streek probeerden te maken en dat ze niet meer in ruzies terechtkwam, terwijl ze daar anders wel bij betrokken zou zijn geraakt.

Paula zag dat deze kennis en de technieken een bredere toepasbaarheid hadden in haar gemeenschap. Als alleenstaande moeder van zes was ze zich terdege bewust van het probleem op scholen wanneer kinderen worden gepest. Ze zag duidelijk hoe relevant de Communicatie-workshops voor dit probleem waren. “De vaardigheden zijn zeer nuttig, zeer eenvoudig, praktisch en essentieel voor onze jongere generatie, omdat ze zo onzeker en kwetsbaar worden vanwege groepsdwang en pesten.”

Paula introduceerde de Volunteer Minister, van wie zijzelf de workshops had gekregen, aan het hoofd van het nabijgelegen Djarragun College in Gordonvale, een gecombineerde basisschool/middelbare school. De leerlingen op deze school hebben bijna allemaal een aboriginal- en Torres Strait Island-achtergrond. Pesten was een echt probleem op school.

De VM zag dat de kinderen die gepest werden ook degenen waren die het uitlokten omdat ze zelf pestten. “Ik zag dat de leerlingen voortdurend onbeleefd tegen elkaar waren en situaties creëerden die gemakkelijk konden escaleren.”

“De Scientology training heeft beslist goede, positieve resultaten tot gevolg gehad en je bent in een betere staat dan voor de trainingssessie.”

Het hoofd was geïnteresseerd in Scientology oplossingen en organiseerde een proefproject. Tijdens het vierde kwartaal gaf de VM Communicatie-workshops, compleet met leerlingen die twee aan twee praktische communicatie­oefeningen deden.

De feedback van de leerlingen zei alles:

“Ik heb dit veel gebruikt sinds ik geleerd heb hoe ik het moet doen. Ik maak me nu niet zoveel zorgen over pesten. En ik kan vriendelijker zijn als ik met [een andere leerling] praat.”

Een on-site seminar in het Yarrabah Aboriginal Corporation for Women over hoe je anderen beter kunt begrijpen.

“Ik kan mijn vragen beantwoord krijgen en word minder gepest. Ik heb ook geleerd hoe ik een betere reactie van anderen kan krijgen wanneer ik ze vertel wat ze moeten doen, omdat ik nu vriendelijker ben in plaats van te schreeuwen en te vloeken.”

En van een leerling die haar nieuwe vaardigheden buiten de grenzen van school gebruikt: “Ik kan nu beter omgaan met pesten en weet hoe ik mijn vragen beantwoord kan krijgen. Ik gebruik dit veel thuis.”

Omdat het proefproject een succes was, werd voor het daaropvolgende schooljaar een voorstel gedaan voor een bredere implementatie van de Communicatie-workshops.

En Paula kon niet gelukkiger zijn:

“De Scientology training heeft beslist goede, positieve resultaten tot gevolg gehad en je bent in een betere staat dan voor de trainingssessie”, zei ze. “Ik zou deze training ook willen aanbevelen aan andere leden van de Yarrabah-gemeenschap en andere aboriginal- en Torres Strait Island-gemeenschappen, omdat het nuttig zou zijn voor onze mensen die trauma’s, verdriet, verlies en emotionele en mentale stress hebben ervaren.”