GOODWILL TOURNEE
Het brengen van studietechnologie en noodhulp naar heel India

Goodwill Tournees van Pastoraal Werkers – 10 tournees die momenteel over 7 continenten reizen – en hulp bieden met praktische tools uit de 19 hoofdstukken van Het Scientology Handboek en ontdekken wat elke gemeenschap als haar meest nijpende probleem beschouwt.

Het is van het grootste belang om India te voorzien van onderwijs van hoge kwaliteit. Een derde van de 1,2 miljard mensen leeft onder de armoedegrens en 25% kan niet lezen. Gemiddeld gaat slechts 15% van de Indiase leerlingen naar een middelbare school en slechts 7% voltooit die met goed gevolg. Voeg dit bij de duizenden etnische groeperingen, kasten en stammen, de 211 verschillende talen en de meer dan 1600 dialecten, en je ziet hoe demotiverend het is om hier les te geven.

Sinds 2005 heeft de Goodwill Tournee van de Pastoraal Werkers in India de Studietechnologie naar scholen en universiteiten gebracht, waardoor het onderwijs in dit land een betere toekomst tegemoet gaat.

Goodwill Tournees van Pastoraal Werkers – 10 tournees die momenteel over 7 continenten reizen – en hulp bieden met praktische tools uit de 19 hoofdstukken van Het Scientology Handboek en ontdekken wat elke gemeenschap als haar meest nijpende probleem beschouwt.

The Times of India Foundation organiseerde een seminar voor Studietechnologie die werd bijgewoond door de beste onderwijzers in Delhi. De Times of India, de grootste Engelstalige krant ter wereld met een dagelijkse oplage van 3 miljoen stuks, schreef over het seminar en schonk in een periode van een maand in vier edities uitgebreid aandacht aan de Studietechnologie en andere aspecten van de technologie van de Pastoraal Werkers in haar rubriek “Mind, Body, Spirit”.

De directeur van het Staff Academic College aan de Lucknow Universiteit, een van de grootste universiteiten in het land, heeft voor zijn professoren om een seminar over Studietechnologie verzocht. Er ontstond hoe langer hoe meer vraag naar en al spoedig werden er 1000 academici in Lucknow in de Studietechnologie opgeleid.

Vanuit de hele wereld hebben Pastoraal Werkers geholpen bij reddingsacties, medisch personeel geassisteerd en ontelbare vormen van hulp geboden bij honderden rampen, waaronder die in Haïti en door heel Azië.

Een onderwijzer en filantroop in Kolkata leerde de Studietechnologie en introduceerde die aan zijn instituut voor de Engelse taal. Vervolgens organiseerde hij een uitgebreid seminar in een groot stadhuis, dat werd gegeven door de Goodwill Tournee. Nu zijn studenten waren getraind om de Studietechnologie te leveren, richtte hij de eerste Pastoraal Werker groep in het land op en opende tevens een aantal Scientology Free Schools voor arme kinderen.

De Goodwill Tournee heeft ook rampenbestrijdingstraining gegeven aan instructeurs van het Ministerie van Defensie, aan de nationale politie en de staatspolitie en aan eenheden van het leger alsook aan de National Disaster Response Force – een elite-eenheid van de Indian Border Security Forces – voor de rampen in dit land die regelmatig door de natuur en de mens worden veroorzaakt. De Goodwill Tournee heeft in Mumbai niet alleen onderricht gegeven in rampenbestrijding, maar heeft daar ook werk in de praktijk verricht.

Na de terroristische aanvallen in 2008 in Mumbai heeft de Goodwill Tournee haar opleiding voor rampenbestrijding in de praktijk gebracht en een maand lang logistieke steun geleverd aan de medische staf van het ziekenhuis en bij het opleiden van verpleegkundigen en familieleden in Scientology assisten om verlichting te bieden aan de schok en het trauma, om zo het herstel van de gewonden te bespoedigen.

Dit heeft geleid tot verzoeken om meer Pastoraal Werker training en spoedig begon de Goodwill Tournee de communicatie cursus te leveren aan instructeurs van de 40.000 werknemers van de burgerbescherming en begon ze rampenbestrijdingstechnologie op een nationale conferentie te leveren aan brandweerlieden uit alle 28 staten in India.

De Goodwill Tournee in India heeft aan meer dan 60.000 mensen lezingen en seminars gegeven over Studietechnologie, communicatie, rampenbestrijding en andere Pastoraal Werker technologieën. Er werden meer dan 200 groepen opgericht om het trainen van anderen voort te zetten, die op hun beurt weer anderen kunnen trainen.

DE TECHNOLOGIE VAN DE PASTORAAL WERKERS IS OVERAL EN ALTIJD VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR OM MOEILIJKHEDEN TE BOVEN TE KOMEN EN SITUATIES TE VERBETEREN, ZOWEL VOOR JEZELF ALS VOOR ANDEREN.

Online training
laat hoofdstukken van de Tools voor het Leven film zien en men kan elk van de 19 gratis online cursussen afzonderlijk volgen of ze allemaal doen. Elk van de cursussen richt zich op algemeen voorkomende problemen.


TOOLS VOOR HET LEVEN

Neem contact op met een Pastoraal Werker voor één-op-één hulp, voor het inplannen van een seminar ter plaatse, om hoofdstukken te bekijken van de Tools voor het Leven film of om je in te schrijven voor een online cursus. Naast de mogelijkheden voor online training en training ter plaatse, kan iedereen die anderen wil helpen, ongeacht hun geloof, zich ook inschrijven bij elke Scientology Kerk voor een opleiding tot Pastoraal Werker.

Gratis online cursussenSCIENTOLOGY PASTORAAL WERKERS
Rampenbestrijdingsfonds

De Scientology Pastoraal Werkers hebben in tijden van nood bij meer dan 260 grote rampen geholpen. Doneer aan het Rampenbestrijdingsfonds om ons te helpen met het redden van levens.