Scientology Pastoraal Werkers: Waarom we helpen

Scientology Pastoraal Werkers bij onderkomens in Haïti.

Het laatste decennium is een van de meest turbulente in onze geschiedenis geweest. Tegengestelde ideologieën, gewelddadige revoluties en een zwakke sociaal-economische structuur hebben meer dan een derde van de wereldbevolking onderworpen aan onderdrukking, armoede en brutale schendingen van mensenrechten. Terrorisme en de economische crisis verscheuren de structuur van de maatschappij en verspreiden een mentaliteit die beheerst wordt door hysterie, angst en ongerustheid.

Emotionele stress stopt echter niet aan de grens van door oorlog verscheurde landen. Ook in ons eigen land vermenigvuldigen zich epidemieën van drugsgebruik, criminaliteit, verscheurde gezinnen, analfabetisme, werkeloosheid met de bijbehorende stress. Onder deze omstandigheden dragen overheidsbeambten en personeel van sociale zaken een zware last.

Maar er zijn antwoorden, echte antwoorden waar je wat aan hebt. Scientology Pastoraal Werkers zijn er waar en wanneer ze ook nodig zijn en bereiken opmerkelijke resultaten. Deze oplossingen komen voort uit de werken van Scientology en zijn bedoeld voor mensen van alle geloofsovertuigingen.

De Scientology Pastoraal Werkers, die 200.000 man sterk zijn en over elk continent van de aarde verspreid zijn, werken rechtstreeks met gemeenschapsleiders, overheidsbeambten, hulpverleners en burgers om orde te scheppen en echte hulp te verlenen nadat een ramp heeft plaatsgevonden.

Gedreven door het doel om er echt iets aan te doen, bieden Scientology Pastoraal Werkers een helpende hand en verlenen hulp in grote steden en gemeenschappen over de hele wereld. Door elke maand een nieuwe stad te bezoeken bereiken zij duizenden mensen tegelijkertijd.

In de vertrouwde gele tenten kan iedereen persoonlijke hulp krijgen, om welk problemen dan ook aan te pakken.

Ondanks hun normale werk, arriveren de Scientology Pastoraal Werkers vaak als eerste in het rampgebied. Getraind om op noodtoestanden te reageren, doen ze wat er ook maar nodig is om onmiddellijk het leed te verlichten en snel orde te scheppen. En omdat de technologie die ze toepassen zo eenvoudig en effectief is, trainen ze ook zeer vlug anderen, zodat ook zij hulp kunnen verlenen.

Scientology Pastoraal Werkers hebben kennis van organiseren, ordehandhaving, en bieden hulp aan slachtoffers en medisch personeel. Duizenden mensen hebben zich bij de Scientology Pastoraal Werkers aangesloten die inmiddels zijn uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke reddingsteam ter wereld.

Ze zijn ook een wereldwijde beweging geworden die hulp verleent in rampgebieden die de krantenkoppen niet halen: thuis en in klaslokalen, in bedrijven en gemeenschapscentra over de hele wereld. Ze staan 7 dagen per week 24 uur per dag tot uw dienst via de International Volunteer Minster hotline.

Iedereen, van welke gezindte dan ook, die iets wil betekenen, kan een Scientology Pastoraal Werker worden door de eenvoudige technieken te leren die te vinden zijn in de gratis cursussen op deze site. Uitgerust met deze oplossingen kan een Scientology Pastoraal Werker helpen een betere wereld te bouwen door orde, vriendelijkheid en waardigheid te herstellen in elk individu.