Door Scientology gesponsord schip brengt meer dan 100 ton voorraden naar Haïti ten behoeve van de rampenbestrijding

Het door Scientology betaalde schip brengt zijn meer dan 100 ton aan hulpgoederen naar Haïti als onderdeel van de hulp.
Een door Scientology gesponsorde "Reddingsboot naar Haïti" kwam op 8 april in Port-au-Prince aan. Ze had meer dan 100 ton voorraad aan boord, waaronder medicijnen, medische apparaten, een ambulance, voedsel, kookstellen en tenten.

In de eerste weken na de aardbeving sponsorde de Scientology Kerk vijf chartervluchten. Daarmee werden meer dan 440 artsen, verpleegkundigen en medisch specialisten van de spoedeisende hulp en 280 Scientology Pastoraal Werkers naar het eiland gevlogen. Door hun gecombineerde inspanningen hielpen ze in de eerste tweeëneenhalve maand meer dan 200.000 mensen.

De Scientology Pastoraal Werkers zijn in Haïti op lange termijn bezig. Ze doen niet alleen aan rampenbestrijding, maar werken ook met de plaatselijke overheid en burgerinstanties en gemeenschapsleiders die vastbesloten zijn om de kwaliteit van het leven voor alle Haïtianen te verbeteren.

Scientology Pastoraal Werkers werken in vluchtelingenkampen. Ze voorzien de mensen van voedsel, water en andere benodigdheden. Ze trainen mensen in Scientology assisten, technieken die door de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, werden ontwikkeld om de emotionele en spirituele aspecten van trauma en stress te overwinnen.

De Scientology Pastoraal Werkers zijn ook bezig een basis in Pétionville in te richten. Daar geven ze gratis training aan individuen en groepen, waaronder leraren, studenten, rampenbestrijdingsgroeperingen en overheidsinstanties. Deze training adresseert de onderliggende sociale kwesties en vaardigheden die nodig zijn om een blijvende verbetering te realiseren. Seminars en cursussen bevatten onderwerpen als communicatieve vaardigheden, de grondbeginselen van organiseren en Studietechnologie.Tot dusver hebben ze aan meer dan 8000 plaatselijke bewoners, seminars en cursussen gegeven.

Kijk voor meer informatie over het rampenbestrijdingsteam van de Scientology Pastoraal Werkers in Haïti opblog.volunteerministers.org.